Aarhus Universitets segl

At overskride faggrænser i forbindelse med mad og måltider i dagtilbud

Tema 3: At overskride faggrænser i forbindelse med mad og måltider i dagtilbud

Laboratorieleders navn:

Ole Henrik Hansen

Indholdsbeskrivelse:

Laboratoriet vil udforske kommunikativ kvalitet som konstituerende element i småbørnspædagogik (0-6), i forhold til mad og måltider. Der vil være et særligt fokus på såvel de faglige præferencer, de personlige kvaliteter og kulturelle forforståelse, der bidrager til at formidle – eller obstruere formidling af budskaber mellem faggrupper indbyrdes og mellem faggrupper og forældre – og endelig mellem faggrupper og børn. Der vil således være et særligt fokus på identifikation af intentionelle og ikke-intentionelle kommunikative strukturer, - hvor kommunikationen lykkes og hvor den ikke lykkes.

Forventet mål med laboratoriet: Vi forventer at identificere og udvikle fagligt funderede arbejdsgange og iscenesættelse af kommunikative kompetencer, der tilsammen bidrager til at skabe kvalitet i kommunikationen mellem faggrupper, mellem faggrupper og forældre og mellem faggrupper og børn.

Laboratoriets teoretiske baggrund: Der vil blive anvendt kommunikationsteori i spændingsfeltet mellem kollektiv og delt intentionalitet (Hansen, 2015). Kommunikeret moralitet, og kulturel bundethed – og der vil være teoriudvikling med baggrund i kropsliggjort kommunikation (Hansen, 2012). Vi vil benytte os af teori om inddragelse og med- og selvbestemmelse, ligesom vi vil inddrage nyere forskning i kvalitet i småbørnspædagogik (Sheridan, Pramling, Johansson, & Göteborgs universitet, 2009; Sylva, Siraj-Blatchford, & Taggart, 2006).

Referencer

  1. Hansen, O. H. (2012). Pædagogprofessionens selvforståelse Fra fri leg til organiseret læring. Paideia, 1(maj 2012), 54-66.
  2. Hansen, O. H. (2015). Det ved vi om betydningen af voksen-barn-kommunikation (1. udgave. ed.). Frederikshavn: Dafolo.
  3. Sheridan, Pramling, S., Johansson, & Göteborgs universitet. (2009). Barns tidiga lärande. Göteborgs: Göteborgs Universitet.
  4. Sylva, K., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2006). Assessing quality in the early years : early childhood environment rating scale : extension (ECERS-E) : four curricular subscales (Rev. ed.). Stoke on Trent: Trentham Books.