Aarhus Universitets segl

Projektdesign

Projektdesign

Spørgeskemaundersøgelse

Vi laver en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 1.285 børnehaver og 2.379 aldersintegrerede dagtilbud i Danmark, (DST, 2013). Vi udsender spørgeskemaet elektronisk til 25% af disse institutioner fordelt på landkommuner, opland, forstæder, middelstore byer og storbyer. Spørgeskemaet, der udarbejdes i samarbejde med FVST, skal undersøge pædagoger, lederes og forældres praksis og oplevelse af det tværfaglige samarbejde internt på institutionerne og forældresamarbejdet og forældreinddragelse i forhold til madkultur og madglæde.

Endelig laves analyser af børnehavers og kommuners madpolitik for at kunne perspektivere de analytiske pointer fra spørgeskemaundersøgelsen ift. policy.

 

Laboratorier med pædagoger og køkkenpersonale

På baggrund af ovenstående analyse, etableres et forskningsinformeret aktionsforskningsprojekt børnehaver i 11 kommuner. Der deltager 3-4 pædagoger og 1-2 andet personale fra hver børnehave samt forældre i det omfang, at det er muligt at rekruttere dem. Målet er at udvikle praksisformer, metoder og praksisnære værktøjer til samarbejde på tværs af faggrænser - med forældre. Målet er således dels at udvikle en model for tværgående samarbejde i småbørnsområdet, der rummer a) børnenes nysgerrighed på smag og mad, og hvordan rammerne for spisesituationen påvirker spiseglæden, b) forældres ønsker og intentioner for deres børns mad og måltider i institutionen, c) pædagoger og køkkenprofessionelle medarbejderes optimale samarbejdsformer og d) aldersintegreret model for at få samarbejdet til at fungere i praksis herunder forskelige anvendelige værktøjer. 

Der afholdes laboratorier 8 gange på DPU,AU i Emdrup med deltagelse af Karen Wistoft, Ole Henrik Hansen og ph.d. studerende Sarah Damgaard Christensen. Og der vil blive lavet spørgeskemaundersøgelser i de implicerede dagtilbud, hvor både faggrupper og forældre vil besvare de samme spørgsmål. Børnene høres også.

Laboratoriearbejdet ønskes at blive et innovativt rum, der på baggrund af teoretiske oplæg fra forskerne, udvikler praksisideer som siden afprøves i egen praksis. Forsøgene evalueres i laboratoriet, og på baggrund af denne evaluering videreudvikles ideen, for i sidste ende at kunne beskrives i enkle modeller.

Laboratoriet vil udforske ved videofilmsdokumentation af nuværende og ændrede praksisformer og teoretiske analyser af disse. På den baggrund indfanges og forfines nye praksisformer.