Aarhus Universitets segl

Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider

Tema 1: Børns deltagelsesmuligheder og eksperimentering med mad og måltider

Laboratorieleders navn:

Sarah Damgaard Warrer

Indholdsbeskrivelse:

Udgangspunktet for laboratoriet er en nysgerrighed på at undersøge egen praksis og faggruppernes forskellige indgangsvinkler, og hvorledes de tilsammen kan kvalificere måltidet, som et rum for børns eksperimentering med mad. Det faglige indhold er centreret om tværfaglige didaktiske overvejelser over de fysiske og psykiske rammer om måltidet, som en afgørende forudsætning for barnets motivation og måltidsoplevelse.
Det faglige indhold bygger på en forståelse for barnets natur og måde at erobre verden på. Vi undersøger derfor måltidet som en vigtig ramme for børnenes sansemæssige oplevelser og erfaringer med maden, fælles opmærksomhed, forskellige grader af deltagelse/involvering, nysgerrighed og undren, eksperimentering og læring.

Forventet mål med laboratoriet:

Laboratoriet sigter mod at bidrage med indsigt i, hvordan tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, køkkenfagligt personale og ledelse kan kvalificere måltidet, som et rum for børns eksperimentering med mad. Centralt står udviklingen af nye praksisformer, metoder og værktøjer, der understøtter det tværfaglige samarbejde om børns eksperimentering med mad.

Laboratoriets teoretiske baggrund:

Laboratoriet bygger på en forståelse af, at barnets udvikling og konstruktion af sig selv sker i samspil med sine omgivelser [1].

Dette fordrer, at vi udforsker rammernes betydning for de deltagelsesmuligheder barnet gives under måltidet. Deltagelse som fænomen beskrives af Sven-Erik Holgersen, som noget, der kan tage mange former; at tage del i, at have del i eller at få del i, og samtidig at være del af måltidet. Disse deltagelsesformer har forskellige grader af involvering, og har betydning for barnets opmærksomhed og meningsaspekter, som forbindes med måltidet [2].

Et andet væsentligt blik på forudsætningerne for børns eksperimentering med mad er måltidets samværsformer, hvor vi udforsker de voksne som inspirationskilde og muligheder for at relatere sig emotionelt til børnene. Michael Tomassello og Brenda Taggart tilbyder indgangsvinkler til at undersøge måltidets muligheder for fælles opmærksomhed, delte intentioner og vedvarende delt tænkning. Fælles opmærksomhed og delt intentionalitet er afgørende for at kunne indgå i et samarbejde med barnet i eksperimenteringen med mad, hvor vedvarende delt opmærksomhed bidrager til at udvide og nuancere børnenes tænkning [3, 4].

Rummet og de fysiske rammer om måltidet vedrører elementer som stemning, tilgængelighed og inspiration, hvor vi udforsker hvilke elementer, der appellerer til børnenes sanser, fordybelse, eksperimentering og samhørighed. [5].

  1. Vygotsky, L.S., Mind in Society - The Development of Higher Psychological Processes. 1978: Harvard.
  2. Holgersen, S.-E., Deltagelse som fænomen, in Video i pædagogisk forskning ? krop og udtryk i bevægelse. 2003, Institut for idræt/Hovedland.
  3. Tomasello, M. and H. Rakoczy, What Makes Human Cognition Unique? From Individual to Shared to Collective Intentionality. Mind & language, 2003. 18(2, April 2003): p. 121-147.
  4. Taggart, B., et al., Towards the transformation of practice in early childhood education: the effective provision of pre-school education (EPPE) project. Cambridge Journal of Education, 2008. 38(1): p. 23-36.
  5. Ringsmose, C. and S. Ringsmose Staffeldt, Rum og læring - om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. 2014, Århus: Dafolo & Dansk Pædagogisk Forum.