Aarhus Universitets segl

Fiskebestande i Danmark

I danske farvande lever cirka 220 arter af saltvandsfisk, men 252 arter er registret (dvs. fundet mindst en gang) i Danmark. Det skyldes at nogle fisk er i danske farvande hele året fx havørred og torsk. Andre fisk kommer på besøg fx hornfisk som kommer for at yngle i forsommeren, mens andre som blåfinnet tun kommer for at jage.

Udbredelseskort

Vigtigste udbredelsesområder for a) torsk, b) sild, c) havtobis og d) rødspætte. Den røde farve viser af forekomsten af fiskearten er høj, gul er lavere forekomst.

Fiskeri i Danmark

Artsrigdommen af fisk i dansk farvand skyldes, at vi ligge placeret imellem det salte Atlanterhavet og den mere ferske Østersø. Det giver mange forskellige små områder for forskelligt saltindhold, hvilket afspejles i mulighederne for alger, planter og fisk. Den fantastiske artsrigdom gør Danmark til en af Europas største fiskenationer.

Find billedet her

Store dele af de fisk som spises i Europa fanges af danske fiskere.

Over halvdelen af verdens fiskebestande er fuldt udnyttede, imens en tredjedel af verdens fiskebestande er overfiskede!

Overfiskeri er hvor vi fisker hurtigere end fiskene kan reproducere.

Desuden bliver mange vigtige, og sårbare, levesteder for fisk og bunddyr udsat for ødelæggende fangstredskaber. Hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi, at mange af de fiskebestande som vi i dag spiser fra måske vil forsvinde.

Bæredygtigt fiskeri

Et bæredygtigt fiskeri tager hensyn til naturen. Ved et bæredygtigt fiskeri vil man ikke overfiske. Det betyder at man kun fisker så meget, at fiskebestanden holdes ved lige. På den måde vil der hele tiden være de samme muligheder for at fange fisk - også for fremtidige generationer.

Læs mere om bæredygtigt fiskeri:
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6redygtigt_fiskeri                             
Aktivitet

Hent denne guide:

https://fiskeguiden.wwf.dk/ 

Undersøg

  • hvilke fisk vi spiser i Danmark.
  • om nogle af de fiskearter vi spiser er overfiskede.
  • ved hjælp af internettet om jeres undersøgelsesresultat ligner det generelle fiskeforbrug i Danmark. 
hvilke alternativer der er til de mest spiste fisk i Danmark.