Aarhus Universitets segl

Den Sidste Fisk

Den sidste fisk

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Den sidste fiskI overskriftsform kan du se, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne.

Når man klikker på overskrifterne i cellerne kommer der forklaringer, ideer til forsøg og links til det videre arbejde.     

Fælles intro

Hvad er bæredygtigt fiskeri?

Biologi

Geografi

Fysik/kemi

Fisk i Danmark

Fiskearter Invasive arter Teknologien bag fangstredskaber og sporingsudstyr

Økologisk sammenhæng

Biotop og fødenet Vejr og klima Fysiske og kemiske forhold

Fiskeri

Bæredygtig population Fiskeri Vækstkurver

Fiskeopdræt

Akvakultur Akvakultur som erhverv Udledning af stoffer

Afslutning

Perspektiverende spørgsmål

Den sidste fisk

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Den sidste fisk - overfiskning eller bæredygtigt fiskeri? Af oversigten fremgår det i overskriftsform, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne. Forløbet er endnu ikke færdigudviklet. Nedenstående er derfor ment som en appetitvækker.    

Fælles intro
Hvad er bæredygtigt fiskeri?
Fisk i Danmark
Fiskearter (bio)
Invasive arter (geo)
Teknologien bag fangstredskaber og sporingsudstyr (fys/kem)
Økologisk sammenhæng
Biotop og fødenet (bio)
Vejr og klima (geo)
Fysiske og kemiske forhold (fys/kem)
Fiskeri
Bæredygtig population (bio)
Fiskeri (geo)
Vækstkurver (fys/kem)
Fiskeopdræt
Akvakultur (bio)
Akvakultur som erhverv (geo)
Udledning af stoffer (fys/kem)
Afslutning
Perspektiverende spørgsmål