Aarhus Universitets segl

Den Sidste Fisk

Den sidste fisk

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Den sidste fiskI overskriftsform kan du se, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne.

Når man klikker på overskrifterne i cellerne kommer der forklaringer, ideer til forsøg og links til det videre arbejde.     

Fælles introHvad er bæredygtigt fiskeri?
BiologiGeografiFysik/kemi
Fisk i DanmarkFiskearterInvasive arterTeknologien bag fangstredskaber og sporingsudstyr
Økologisk sammenhængBiotop og fødenetVejr og klimaFysiske og kemiske forhold
FiskeriBæredygtig populationFiskeriVækstkurver
FiskeopdrætAkvakulturAkvakultur som erhvervUdledning af stoffer
AfslutningPerspektiverende spørgsmål

Den sidste fisk

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i undervisningsforløbet Den sidste fisk - overfiskning eller bæredygtigt fiskeri? Af oversigten fremgår det i overskriftsform, hvad de tre naturfag arbejder med under hvert emne. Forløbet er endnu ikke færdigudviklet. Nedenstående er derfor ment som en appetitvækker.    

Fælles intro
Hvad er bæredygtigt fiskeri?
Fisk i Danmark
Fiskearter (bio)
Invasive arter (geo)
Teknologien bag fangstredskaber og sporingsudstyr (fys/kem)
Økologisk sammenhæng
Biotop og fødenet (bio)
Vejr og klima (geo)
Fysiske og kemiske forhold (fys/kem)
Fiskeri
Bæredygtig population (bio)
Fiskeri (geo)
Vækstkurver (fys/kem)
Fiskeopdræt
Akvakultur (bio)
Akvakultur som erhverv (geo)
Udledning af stoffer (fys/kem)
Afslutning
Perspektiverende spørgsmål