Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

  • International, komparativ undersøgelse af computer- og informationskompetence og datalogisk tænkning blandt elever i 8. klasse

Resultaterne for ICILS 2018

Resultaterne for ICILS 2018 blev offentliggjort den 5. november 2019.

TAK til de 143 skoler, 2.404 elever, 134 skoleledere, 1118 lærere og 121 it-vejledere der har bidraget til at skabe værdifuld viden om unges evne til at undersøge, skabe og kommunikere med computere. Lige nu udarbejdes skolerapporter der rummer indsigt i, hvordan de deltagende skoler klarede sig inden for områder, der antages at have en sammenhæng med elevers computer- og informationskompetencer såvel som lærernes indstilling til disse. 

PowerPoint fra præsentationen af ICILS 2018

PowerPoint-præsentationer fra konference om ICILS 2018 den 5. november 2019


Præsentation af ICILS-resultaterne 2018

Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 

Computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning i dansk folkeskole: fortid, nutid og fremtid

Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 

Computational thinking: an overview

Matti Tedre, Professor, School of Computing, University of Eastern Finland, Associate Professor, Department of Computer and Systems Science, Stockholm University

Sammen og på tværs af køn knækker vi koden

Sine Zambach, ph.d. i datalogi, specialkonsulent i Afdelingen for Økonomi og Analyse, Copenhagen Business School

Datalogisk tænkning i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Stine Ejsing-Dunn, ph.d. og lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

ICILS 2018 i medierne. Se hvad de skrev!

Danmarks radio - P1:

Når det kommer til teknisk IT, så tror piger ikke lige så meget på sig selv som drengene, selvom de faktisk er lige så gode. Det betyder, at langt færre piger søger IT-uddannelser og det skaber en ubalance i kønsfordelingen. Derfor kommer der flere og flere tiltag, der skal hjælpe pigerne ind i IT. Hør Jeppe Bundsgaard udtale sig om den udvikling:

www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-11-08


Folkeskolen.dk:

Pigerne er vant til at blive spurgt med en forventning om at det gider de nok ikke.

Få en gratis smartphone eller hvad? Kritisk læsning op nettet.

International undersøgelse: Halvdelen af danske lærere mener at it forstyrrer undervisningen.


Asterisk:

Kønsforskelle skaber computeruligheder.

Der er brug for teknologiforståelse.


Skoleliv.dk: 

Resultater-fra-ICILS-2018.

Danske elever i top: Rapport skal være afsæt til endnu højere ambitioner


Styrelse for undervisning og kvalitet:

Danske elever er blandt de bedste til it.


Podbean: Stemmer fra skolen:

Hvordan står det til med de danske elevers teknologiforståelse - Resultater fra ICILS-undersøgelsen


Ritzau: 

Høj teknologiforståelse blandt danske skoleelever 


Zeit.de: 

Digitale bildung schulen digitalisierung kompetenzen Daenemark

Kontakt

National forskningskoordinator

Øvrige medarbejdere

Sofie Gry Bindslev

Forskningsmedarbejder på IEA-undersøgelserne
Præsentation af ICILS 2018 Hvad kan skoleelever med IT og digitale teknologier? Og hvordan kommer vi videre?

Hvad er ICILS

ICILS er et studie fra IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som undersøger elevers computer- og informationskompetence i et internationalt, komparativt perspektiv.

Elever om ICILS-testen

Elever fra Nordstjerneskolen i Helsinge, Vallerødskolen i Hørsholm og Kirstindalskolen i Køge fortæller om ICILS-testen.

Se flere film med elever der udtaler sig om programming og det at blive testet i skolen. 

Se mere...

Elever om it i samfundet

Elever fortæller om vigtigheden af at udvikle informations- og computerkompetence.

Hvordan foregår ICILS?

150 skoler skal deltage med cirka 3.000 elever. Skolerne er tilfældigt udvalgt med det der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse. ICILS anvender en kompetencetest som ikke tager udgangspunkt i et enkelt fagområde eller specifikke faglige færdigheder og viden. Derimod stræber den efter at vurdere om eleverne er i stand til at anvende den viden og de færdigheder de har erhvervet sig, i relevante sammenhænge.

      

Hvorfor deltage i ICILS?

De skoler der deltager, modtager en individuel rapport og får dermed mulighed for at se deres egne resultater og forholde disse til nationale og internationale resultater. Desuden modtager de bogen "Digital dannelse" som giver et bud på hvorledes elevers computer- og informationskompetence understøttes og udvikles. De skoler der deltager, bidrager til at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi. 

Find materialer, og læs mere 

Hvorfor er ICILS vigtig?

 

ICILS er svaret på et voksende forbrug af informations- og kommunikationsteknologi. ICILS bidrager som vigtig datakilde med viden til politikere og uddannelsessystemer som kan anvendes i udviklingen af uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi.

Der skete en fejl.

Vis debug information