Du er her: AU Om AU  q-model Principper Princip 3

Princip 3

Kursusmoduler og andre aktiviteter bygges op efter ”QUEST–Rytmen”. Aktiviteterne og kursusmodulerne indeholder 5 trin og varer hver gang et halvt år.

Opbygningen af kursusmodulerne følger den såkaldte ”QUEST–rytme”, hvor kursisterne først deltager i fem indbyrdes sammenhængende trin:

  1. Første del af kurset består af tre sammenhængende kursusdage. Undervisning og samarbejde om indholdet foregår i det kommunale netværk eller i dele af det.

  2. Kurset fortsætter på skolen i en periode på ca. 4 uger, hvor kursisterne afholder mindst ét fagteammøde og har til opgave at informere fagteamet på skolen om kursets indhold. Og hvor de afprøver kursusopgaver i deres egen undervisnings praksis.

  3. Kurset fortsætter med én kursusdag, og kursisterne udveksler erfaringer fra fagteamsamarbejdet på deres egne skoler og afprøvningen i egen praksis.

  4. Kursisterne modtager en ny opgave og får denne gang til opgave at involvere fagteamet i at arbejde med de metoder og det indhold, der er på kursusmodulet i deres undervisning på skolen.  Kursisterne har også til opgave at vejlede kollegerne i dette arbejde. Denne periode varer ca. 4 uger.

  5. Kurset fortsætter med én sidste kursusdag i det kommunale netværk, og kursisterne udveksler erfaringer om fagteamsamarbejdet. Resultaterne af fra kursusmodulet dokumenteres i skriftlig form og diskuteres.

    "QUEST-rytmen". Klik på billedet for at se stor udgave.

5632 / i42