Børn, mad og måltider

Børn, mad og måltider

Børn, mad og måltider – et aktionsforsknings- og læringsprojekt

DPU, Århus Universitet gennemfører i samarbejde med Fødevarestyrelsen et aktionsforsknings- og læringsprojekt om børn, mad og måltider.  Projektets formål er bl.a. at undersøge, hvordan den pædagogiske tilgang og rammerne påvirker børnenes måltidsoplevelser, mad- og smagspræferencer. 11 kommuner deltager i projektet med pædagoger og køkkenpersonale. De vil mødes på otte laboratoriedage på DPU. Projektperioden er fra januar 2016 til juni 2018.

Baggrund

I de danske dagtilbud er maden og måltidet et vigtigt omdrejningspunkt i børnenes hverdag og i det pædagogiske og køkkenfaglige arbejde. Konkret får børn, der går i daginstitution, dækket 45-70 % af deres daglige madbehov i daginstitutionen (Iversen & Sabinsky, 2011). Ifølge dagtilbudsloven skal den mad, der tilbydes i institutionerne være sund. Fødevarestyrelsen har dog den antagelse, at hvis børn skal blive motiveret til at spise sundere, er det ikke nok at tilbyde dem en ernæringsmæssig rigtig mad, det handler i høj grad også om at skabe en god spisesituation og et godt spisemiljø, og her spiller en professionel tilgang til måltidet, tværfagligt samarbejde (og forældredialog) en afgørende rolle.

Kontakt

projektleder

Ole Henrik Hansen

Lektor
M
H bygn. D, 109
P +4587163692
P +4522916518

Deltagere

 • Københavns Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Roskilde Kommune
 • Høje Tåstrup Kommune
 • Køge Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Fåborg/Midtfyn Kommune
 • Allerød kommune