Aarhus Universitets segl

ER JERES SKOLE UDVALGT?

Hvis jeres skole er udvalgt som en af de 150 skoler der skal deltage i ICILS 2023, kommer I til at bidrage med værdifuld information om it i undervisningen og unges teknologiforståelse.

Når I deltager, bidrager I til at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi. Herunder bidrager I til at give et godt grundlag for at vurdere hvad der bør gøres for at forbedre de digitale færdigheder i den danske skole, samt skabe gode forudsætninger for at finde ud af hvad der skal til for at understøtte lærere, skoleledelser og politiske beslutningstagere i forbindelse med undervisning i computer- og informationskompetence. Når I deltager, får I mulighed for at se jeres egne resultater og forholde disse til nationale og internationale resultater, og I modtager den rapport der bliver udarbejdet på baggrund af undersøgelsen samt en bog fra Aarhus Universitetsforlag

ICILS har ikke til hensigt at bedømme jeres skole, skoleleders eller jeres elevers individuelle præstationer. De indsamlede data skal give os mulighed for at tage temperaturen på uddannelsessystemer og give undervisningsfaglig, ledelsesmæssig og politisk relevant information uden at afsløre identiteten af respondenterne.

Der bliver ikke offentliggjort data eller rapportering hvor enkelte elever, lærere eller skoler kan identificeres. Jeres skole er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer (herunder skolestørrelse, skoletype og skoleplacering. Det er det der inden for fagterminologi hedder en stratificeret klyngeudvælgelse). Det er således afgørende for undersøgelsens kvalitet at netop jeres skole deltager, og det er ikke muligt blot at tage en hvilken som helst anden skole med i stedet for jeres. Det er en computer der foretager udvælgelsen, og der udtrækkes tilfældigt en klasse på 8. klassetrin på hver skole, som ud over den faglige elevtest skal besvare et spørgeskema. Også skoleledere, lærere og it-koordinatorer skal medvirke i en spørgeskemaundersøgelse.

Testen afvikles individuelt ude på skolerne. Den ledes af en undersøgelsesansvarlig fra DPU og finder sted i skoletiden i et klasseværelse.