Aarhus Universitets segl

Effekt på fagteam

I udviklingsprojektet QUEST fik næsten 90% af deltagerne nye professionelle relationer til deres kolleger.

Efter afslutningen af det sidste kursusmodul i QUEST (maj 2014) blev de 64 deltagere spurgt om QUEST som samlet projekt har haft betydning for deres samarbejde med fagkollegerne på skolen. 53 af dem svarede. Svarene fremgår af søjlediagrammet.


Lærere, der deltog i udviklingsprojektet QUEST siger:

  • “Den største betydning har nok været, at jeg har fået åbnet klasserummet på den måde, at det er blevet "legalt" at søge og give kollegial sparring. At bede en kollega om at overvære ens egen undervisning og give respons.”
  • ”Alle har været en del af arbejdet!!! Der er nu lyst og interesse i fagteamet.”
  • “Nu handler det om faget og undervisning og ikke bare indkøb.”
  • ”Før var der ikke noget naturfagsteam, så det har givet os alle en hel masse at mødes om. Først og fremmest større respekt for hinandens arbejde og faglighed. Og mere fokus på rød tråd.”

Skoledere fra skoler, der har deltaget i udviklingsprojektet QUEST, siger:

  • ”Først og fremmest så virker [dvs. projektet] det ved at der kommer et større fokus på naturfag. Og det har også været tiltrængt, tænker jeg, i skolen. Men så virker det også ved at det bliver en mere systematisk vidensdeling mellem lærerne, der er involveret i det, for de bliver ligesom tvunget til det.”
  • ”På den måde er det her noget nyt og anderledes, fordi jeg har ikke kendskab til at vi [her på skolen] har nogle eksisterende fagteam, der har det her niveau - den her kvalitet og det indhold, som jeg har set på de her to fagudvalgsmøder . Og hvis vi skal holde fagudvalgsmøder på den her måde i fremtiden - på det niveau og med den kvalitet og det engagement - så kan man også regne med at blive forkælet … fordi det er den vej jeg gerne vil, vi skal.” 
  • ”Jamen der sker forhåbentligt det [når QUEST holder op], at fagteamet bliver ved med at arbejde med de her ting, på den måde de nu har lært at arbejde, og at det samarbejde som der har været med fagteamet på (…) skolen kan fortsætte. Det håber jeg i høj grad.”