Aarhus Universitets segl

Effekt på undervisning

Kurserne i udviklingsprojektet QUEST fik 90 procent af de deltagende lærerne til at prøve nye tilgange eller nye materialer i deres undervisning.

Efter afslutningen af det sidste kursusmodul i QUEST (maj 2014) blev de 64 deltagere spurgt, om QUEST som samlet projekt har haft betydning for deres praksis i klasseværelset. 53 af dem svarede. Svarene fremgår af søjlediagrammet.


Lærere, der deltog i udviklingsprojektet QUEST, siger:

 • ”QUEST har været med til at forbedre min egen undervisning. Gennem QUEST har jeg prøvet forskellige tiltag, som jeg ikke havde fokus på før.”
 • ”Det [QUEST] har været praksisnært, og meget nemt at overføre til egen praksis.”
 • ”Der har været en god veksling mellem det som vi lærer på kursus og tiden hjemme på skolen hvor det prøves i praksis.”
 • ”Jeg har både direkte og indirekte kunnet bruge de erfaringer, ideer, forløb og diskussioner fra QUEST i  mit daglige arbejde som lærer. Både i fagteamsamarbejdet men også i min egen undervisning. Jeg har også videregivet ideer til andre kollegaer tilbage på skolen.”
 • ”Min undervisning er da blevet mere gennemtænkt og gennemført :)”
 • ”[Jeg] er blevet mere bevidst om opgavetyper samt tilrettelæggelse af undervisningen. Der skal være mulighed for at eleverne undres.”
 • ”Jeg har sat mere fokus på evaluering.”
 • ”[Jeg] har fået fokus på fagord og elevernes kommunikation. Planlægningen af en time og evalueringsformer, samt praksiseksempler.”
 • ”Jeg tænker mere over hvilke metoder jeg anvender og hvad de gør af godt. Jeg er blevet mere bevidst om opbygning af undervisningen.”
 • ”[Jeg] har vendt undervisningen, så der først opstår spørgsmål hvorefter jeg har undervist i fagbegreber og viden.”
 • ”Jeg er blevet væsentligt mere reflekterende. Men også opmærksom på. hvordan man eventuelt kan ’ibse’ forskellige forløb Jeg har fået et nyt syn på min undervisning.”
 • ”Jeg er meget mere fokuseret på evaluering - og elevernes egne ideer."