Aarhus Universitets segl

QUEST - fagteambaseret skoleudvikling

I udviklingsprojektet QUEST deltog 40 skoler. Ved projektets start var situationen på de fleste skoler, at skolen ikke havde et aktivt fagteam (præ-fagteam) eller at møderne i fagteamet gik med meget traditionelle opgaver som indkøb, vedligeholdelse af lokaler og diskussion af lærebøger.

I QUEST var det et erklæret mål, at fagteamet skulle arbejde med faglige og fagdidaktiske problemstillinger, som for eksempel  undervisningsstrategier, sammenhæng i skolens undervisning på langs (progression) og på tværs (fællesfaglighed), og undersøgelser af elevernes læring. Desuden skulle arbejdet i fagteamet være afsæt for at arbejde sammen om planlægning og undervisning, for eksempel i form af lektionsstudier.

Udviklingen i arbejdet i skolernes fagteam blev fulgt nøje af forskning. Efter 2,5 år var fagteamsamarbejde en realitet på 92% af skolerne (se figur).

Fire trin i fagteamudvikling:


Lærere, der deltog i udviklingsprojektet QUEST, siger:

“Det har været godt at få fokus på fagteamet og hvordan vi som ansvarspersoner kan være med til at sætte fokus på teamets og egen udvikling.” 

”Det [QUEST-projektet] har ligesom tvunget fagteamet til at have fokus på andet en nye indkøb, oprydning mm. Der har historisk ikke været den store vilje til forandring, denne tendens er nu vendt.”

”Lesson-study hjalp til at få åbnet op for nogle rigtig gode fagfaglige, didaktiske og pædagogiske diskussioner med kolleger. Hjalp til en mere grundig og dybdegående analyse af egne vaner, praksisser og ubevidste dispositioner.”

”Det [QUEST-projektet] har styrket kvaliteten af vores fagteammøder markant.”

”[Jeg] har fået gode ideer fra kollegaer fra andre skoler.”

”Bare det at alle møder op og engagerer sig i naturfagenes udvikling på skolen og samarbejdet lærerne imellem er en stor forandring.”

”Det er fantastisk at have samarbejde både på skolen og skolerne imellem. Men hverdagen og alle den begrænsninger gør det meget svært. Derfor har det været enormt inspirerende at arbejde med naturfagskolleger fra egen og andre skoler.”

Tre skoleledere, der har deltaget i udviklingsprojektet QUEST, siger:

”Vi har fået sat turbo på arbejdet i naturfagsteamet og på udviklingen af den naturfaglige kultur på skolen. De lærere, der er med i QUEST, kommer med konkrete faglige input, som de videregiver til deres faglige kolleger på fagteammøderne. Vi har 4 lærere med, og de er meget seriøse og laver nogle super faggruppemøder. Det ville de ikke kunne gøre uden QUEST. I skolens ledelse har vi nu sat gang i arbejde i alle faggrupper, der er inspireret af naturfag. Vi kunne godt lide det bespænd, vi fik fra vores QUEST-lærere, der lige ud sagde, at de havde brug for synlig opbakning fra ledelsen. Vi ser arbejdet i fagteamet som omdrejningspunktet for arbejdet med at løfte børnenes læring.”

”Jeg tænker, at den måde at strukturere en kursusvirksomhed og et kompetenceløft på - det at man gør noget i fællesskab, som man går hjem og prøver af og breder ud og vender tilbage igen - det tænker jeg, at selve den tankegang, den er jo rigtig. … det er den, fordi både undersøgelsesmæssigt og i det hele taget også rent praktisk, så ved vi, at hvis man sender enkeltmennesker på kursus, og de kommer tilbage, så har de nogle ting med hjem, de er optaget af selv. Og så går de ofte ind og gør det, og så lige så stille, så sander det til.  … her [i QUEST-projektet], er den mulighed, at vi får bredt noget ud igennem praksis. Så det syntes jeg da, at jeg som skoleleder har rigtig store forventninger til.”

”Jeg anbefaler, at man fortsætter med QUEST. Med hele den måde, man gør det på. At der er samarbejde med folk udefra, der ved noget og vil noget. Og at det er lange forløb, hvor der både formidles noget nyt, og lærerne får tid til at øve sig. Det er langt bedre end noget af det, vi hidtil har prøvet af efteruddannelse. De lærere fra min skole, der er  med, er positive, og de får nu lavet og gennemført nye undervisningsforløb.”