Aarhus Universitets segl

Hvad er biomasse?

Biomasse er en fælles betegnelse for mængden af alle levende organismer i et bestemt område eller økosystem på et bestemt tidspunkt. Biomasse kan defineres som arts-biomasse, hvor man kigger på biomassen af en bestemt art fx blæretang. Biomassen kan også være den samlede biomasse, hvor mængden af alle arter i et område medtages i biomassen – altså både mikroorganismer, planter og dyr.

Biomasse angives ofte som en mængde af biomasse pr. areal. Men det kan også angives som den totale biomasse i fx en sø.

Biomasse i havet kan opdeles I tre forskellige grupper:

  • Tang og alger
  • Dyr - henvisning
  • Mikroorganismer bl.a. bakterier    
Lær mere

Lær mere om tang og alger i undervisningsforløbet Tang-tastic:

Og om fisk i undervisningsforløbet Den Sidste Fisk:

Blå biomasse

Blå biomasse er meget bredt defineret, som al den biomasse man kan høste fra havet. Der kan være tale om fisk, tang, muslinger og mange andre ting.

Den blå biomasse kan forekomme på to forskellige måder: enten der biomasse om finder naturligt i havene, som fisk og tangplanter, men i de seneste år er man også begyndt at bruge havet som ”blå marker”. Man dyrker fx muslinger og tang på store områder.

Den blå biomasse er meget vigtig for mennesker. I mange lande er fisk hovedkilden til protein og det er derfor vigtigt at man passer på den. Fx har næsten alle lande lovgivning om fiskeri – for at undgå overfiskeri.

Det kan også give problemer når man bruger havet som ”blå marker”. Du kan fx læse mere om fiskeopdræt og akvakultur her: https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/den-sidste-fisk/fiskeopdraet/akvakultur/

Og om en af problematikkerne, nemlig næringsstofudledning her: https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/den-sidste-fisk/fiskeopdraet/udledning-af-stoffer/

Aktivitet

Lav selv en feltundersøgelse af alger og tangs vækstbetingelser. Find øvelsesvejledningen her: https://www.skoven-i-skolen.dk/biologi/algers-v%C3%A6kstbetingelser

Lær mere om havets dyr i undervisningsforløbet Den sidste fisk her:

Lær mere om de mangfoldige mikroorganismer i havet her:

Prøv at lave forskellige aktiviteter med bakterier. Find øvelsesvejledningerne her: http://virtuelgalathea3.dk/artikel/aktiviteter-0