Aarhus Universitets segl

PRUF

Hæfter rettet mod arbejde i skolens naturfagsteam

På baggrund af det store udviklingsarbejde i forbindelse med afholdelse af kurser i QUEST-projektet arbejder vi på fem hæfter, som er rettet direkte mod professionelt samarbejde mellem naturfagslærere. Hæfterne vil være klar primo februar 2016. 

En skoleleder, en lærer, eller en gruppe af lærere, der ønsker at styrke samarbejdet mellem en skoles naturfagslærere, kan hente inspiration, støtte og konkrete redskaber i materialet.

Hæfterne er...

  • Handleorienterede og handleanvisende. Der er lagt stor vægt på praksis, og den nødvendige teori er skåret ned til at minimum
  • Konkrete gennem beskrivelse af eksempler
  • Afprøvede i praksis og under realistiske forhold
  • Åbne og aktiverende ved hjælp af åbne opgaver og åbne spørgsmål til diskussion
  • Målsat på tre niveauer: elev, lærer og fagteam.

Hæfterne lægger op til at man arbejder skolebaseret i et fagteam. Det er altså muligt at bruge hæfterne uden at følge Q-modellen. Men udviklingstankerne bag hæfterne harmonerer med idéerne i Q-modellen.

Derfor er det også muligt at bruge hæfterne til at fastlæge (en del af) indholdet i Q-modellen, så længe den bruges inden for naturfagene. Brugen af hæfterne skal så suppleres med et fagligt netværk og foregå i samarbejde mellem lærere/fagteam fra flere skoler.

Følgende hæfter er planlagt:

1. IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig udvikling.

Hæftet er tænkt som inspiration for fagteam, der vil samarbejde om undersøgende arbejdsformer (IBSE) i naturfag. I hæftet er der erfaringsbaserede ideer til både indledende og afsluttende møder i et forløb, samt eksempler på mulige aktiviteter om massefylde med progression fra mellemtrin til udskoling. Koblingen til fagteamsamarbejde er central, og arbejdet kan støttes med hæftets skemaer til planlægning og evaluering.

2. Re-design i fagteamet - Nye undervisningsformer i naturfagene

Hæftet introducerer nytænkning i undervisningen i naturfag, så elevernes læring kvalificereres. Når ny viden kommer ind på skolen, er er ikke nødvendigvis en god ide at lave spritnye undervisningsforløb helt forfra. Man kan tage fat i forløb og aktiviteter, som anvendes på skolen, men som ikke fungerer, fordi eleverne ikke fanger de faglige pointer. Efter diskussioner i fagteamet om, hvor udfordringerne ligger, kan et forløb re-designes med reference til, hvad der vides om elevernes læring i naturfag. Lokalt på skolen og nationalt og internationalt fra forsknings- og udviklingsprojekter.

3. Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde om faglig udvikling

Dette hæfte er en praktisk guide til, hvordan fagteamet kan arbejde med lektionsstudier. Hæftet beskriver kort hvad og hvorfor, når det gælder lektionsstudier, men har særligt fokus på hvordan. Der gives konkrete anbefalinger til, hvordan et forløb med lektionsstudier kan planlægges og gennemføres herunder en køreplan fra start til slut, og hæftet indeholder også en række skabeloner til brug i processen. Denne praktiske tilgang til lektionsstudier eksemplificeres gennem læreres erfaringer fra nogle gennemførte forløb med lektionsstudier. 

4. Progression og læring – Fagteamets arbejde med den røde tråd i naturfagsundervisningen

Dette hæfte er en praktisk guide til, hvordan fagteamet løbende kan sikre en meningsfuld progression i naturfagene gennem alle klassetrin. Hæftet indeholder praktiske anbefalinger til alt fra, hvordan møderne afholdes, hvilke materialer der vil være relevant at bruge til arbejdet til hvordan man kan sikre at komme omkring de fire kompetenceområder fra Fælles Mål.

5. Åben skole i fagteamet – Samarbejde om og med eksterne læringsmiljøer

Med idéen om den åbne skole er der kommet nyt fokus på at bruge de læringsaktiviteter, der tilbydes i lokalsamfundet. Hæftet præsenterer to oplæg til fagteamsamarbejde, som kan kvalificere brugen af de eksterne læringsmiljøer. Fagteamet kan samarbejde om at kortlægge og evaluere de eksterne læringsmiljøer og planlægge, hvordan de bedst integreres i undervisningen. Og fagteamet kan udvikle samarbejdet med et eksternt miljø, så et besøg støtter den øvrige undervisning bedst muligt.