Aarhus Universitets segl

Fire kursusbeskrivelser

I udviklingsprojektet QUEST er der gennemført fire kurser. 

To af kurserne (nr. 1 og nr. 3) var primært rettet mod udvikling af undervisning og hvad læreren gør i klasseværelset. Tyngden i  kurserne var på fagligt indhold og – især – hvordan man arbejder med at udvikle sin klasseundervisning. 

To af kurserne (nr. 2 og nr.4)  var primært rettet mod overblik og samarbejde i fagteamet.

1. IBSE-kursus

IBSE er en forkortelse af ”Inquiry Based Science Education”. På dansk: ”Undersøgelses- og problemorienteret naturfagsundervisning”. På dette kursus introduceres en IBSE-didaktik. Gennem en struktureret undersøgelses- og problemorienteret tilgang får elever mulighed for at undersøge og reflektere over problemstillinger og hypoteser, som de selv har været med til at formulere. Mange undersøgelser har vist, at denne udforskende og undersøgelsesorienterede didaktik kan stimulere elevers motivation og interesse for naturfag. Eleverne arbejder aktivt med at opstille og undersøge hypoteser ved hjælp af forskellige arbejdsformer som f. eks. eksperimenter, prøv-dig-frem (trial-and-error), modellering, observation eller at søge information i faglitteratur. Lærerens rolle er at være konsulent og støttende vejleder.

2. Progression og lokal læseplan i naturfagene

Kurset omhandler sammenhænge i naturfagsundervisningen-både på langs og på tværs. Kursets ene fokus er progression over skolens samlede niårige forløb i naturfagene startende med natur/teknologi på begynder- og mellemtrin og sluttende med biologi, fysik/kemi og geografi i overbygningen. I kursets andet fokus arbejdes med, hvordan eleverne kan komme til at opleve, at naturfagene spiller sammen, ligesom de gør i det virkelige liv. Der arbejdes med, hvordan Fælles Mål kan hjælpe med til at tage disse fællesfaglige udfordringer op.

3. Ressourcer i lokalområdet. Eksempel fra Aarhus Kommune: Tværgående undersøgelser med åbne opgaver og teknologi

Kurset fokuserer på tværgående undersøgelser, som er egnede til fagdage, større eksperimenter eller som inviterer til brug af teknologi og værktøjer i naturfag. Der er fokus på den undersøgelsesbaserede undervisning, elevernes læring gennem eksperimenter og undersøgende samtale, lærerens fokus på elevernes forståelse af naturfaglige pointer (læringsmål og evaluering), ”den røde tråd”, og på at få særlige ressourcer, tilbud og muligheder i lokalområdet i spil.

4. Metoder til udvikling i fagteams og netværk – herunder kollegial faglig sparring

Kursets ene hovedfokus er på forskningsinformerede metoder, der kan anvendes i naturfagsteamets fælles professionelle udvikling, særligt lektionsstudier (lesson study) og videoanalyse.
Kursets andet hovedfokus er på udviklingen af en strategi for arbejdet i naturfagsteamet og i kommunen.
Det nye indhold flettes sammen med opfølgning på indholdet fra de øvrige tre kurser.