Aarhus Universitets segl

Erfaringer med Q-modellen

Q-modellen skaber sammenhæng mellem faglig og fagdidaktisk input udefra – for eksempel nyt fra forskningen – og lærernes praksis på skolen. Skolen får en konkret kanal til ny viden, der kan bruges i lærernes undervisningsfaglige udvikling. Det er med til at fastholdes fokus for lærernes kompetenceudvikling.

Desuden skabes et forum for fagdidaktisk samarbejde og fælles refleksioner om, hvilke udfordringer undervisningen står overfor, og hvordan man kan støtte hinanden i at komme udfordringerne i møde.

Modellen sikrer, at lærerne får ejerskab til deres egen kompetenceudvikling, samtidig med at udviklingen støttes af skolens ledelse.

Modellen gør det muligt at tage mange typer af temaer og udfordringer op i netværk og fagteams. Temaer, der arbejdes med i et halvt eller helt år, kan for eksempel være overgangen til Forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning; progression og sammenhæng i skolens undervisning; læreres egne undersøgelser af egen praksis; undersøgelser af elevers læring; fælles planlægning af undervisning; brug af eksterne miljøer i undervisningen; afprøvning af nye undervisningstilgange; osv.

Desuden kan initiativer fra en skole gennem det faglige netværk sprede sig I fælleskabet, og de deltagende skoler kan lære af forbedret praksis. Desuden er det en del af modellen, at udviklingen i fagteamet er tydelig for ledelsen og kan målsættes og vurderes i forhold til skolens  øvrige udviklingsmål.


 


Forandringer tager tid og kræver involvering og ejerskab. Arbejdet i fagteamet gives retning gennem fastlæggelse af en overordnet strategi. Også på langt sigt skal det være attraktivt at dele viden og reflektere over undervisning ved f.eks. at dele lektioner, skrive referater fra fælles beslutninger, observere hinanden i klasserummet og samtale om lektionen. Man kan optage på video for at dele undervisningssituationen med andre kolleger, sætte ord på undervisningsproblemer og sammen generere nye mål for undervisningen, være ”kritisk ven” osv.


Derfor skal man regne med mindst to år som en startperiode, hvor fagteamet udvikler sig i samarbejde med eksterne eksperter i fagdidaktik. Du kan læse mere om hvad Q-modellen kræver af ressourcer.