Aarhus Universitets segl

Modellens dele

Q-modellen har en helt specifik struktur og nogle nøje fastlagte dele.

Det centrale redskab i modellen er udviklingen af et fagteam og en faglig kultur på skolen.

Fagteam

I fagteamet udnyttes den viden og ekspertise, der er til stede i lærergruppen. I samarbejde udforsker lærerne nye ideer, udvikler deres almindelige praksis og initierer samarbejder, der f. eks. bygger på, at lærerne selv undersøger, hvad der i deres egen praksis virker i undervisningen. Dermed kan lærerne støtte hinanden i at udvikle den undervisning, de har ansvaret for. Mere om fagteam.

Q-rytme

Q-rytmen er modellens motor. Den sikrer at lærere der får inspiration på et netværksmøde eller et kursus deler denne inspiration med kollegerne på skolen, og får den nye viden omsat til praksis. Mere om Q-rytmen.

Netværk

Det faglige netværk har til opgave at sørge for inspiration  til arbejdet i fagteamet, samt at resultater fra de enkelte fagteam bliver spredt på tværs af de deltagende skoler. Mere om arbejdet i netværk.

Faglig kultur

Eksistensen af en faglig kultur er ikke noget der er specifikt for Q-modellen. Alle skoler har kulturer og vaner som dels er generelle for skolen, dels knyttet til arbejdet i de enkelte fag. Men i Q-modellen arbejdes der direkte på at gøre den faglige kultur mere åben, mere fælles, mere konkret, mere støttende samt mere rettet mod udvikling og problemløsning. Mere om faglig kultur.


OBS: Det faglige og fagdidaktiske indhold i arbejdet i fagteamet er MEGET VIGTIGT for de deltagende lærere.

Q-modellen er generel og beskriver udelukkende rammer for arbejdet. Den fastlægger ikke indholdet i kurser eller netværk, da indholdet er knyttet til det eller de fag, der skal udvikles

Hvis du ønsker råd om og resurser til at gå i gang med Q-modellen, så klik her, eller kontakt Efter- Videreuddannelsesafdelingen på VIA.