DPU

Aarhus Universitets segl

TIMSS 2015

I 2015 deltog 3700 danske elever og mere end 600.000 elever på verdensplan.

Danmark klarer sig godt i matematik og natur/teknologi

Danske elever præsterede bedre end det internationale gennemsnit i begge fag. Særligt er danske elever gode til geometri og til at ræsonnere i matematik. Mens de i natur/teknologi præsterer på et godt niveau i både de biologiske, geografiske og naturvidenskabelige emner.

Omkring 80% af eleverne kan lide naturfagene

Omkring 80% af eleverne svarer ”meget enig” eller ”lidt enig” til spørgsmålet om, hvorvidt de kan lide matematik og natur/teknologi. Samtidig ses en positiv sammenhæng mellem lysten til faget og elevernes faglige præstationer.

Klassestørrelse og timeantal har ingen indflydelse

Om en elev går på en stor eller lille skole, er i en klasse med 17 eller 28 elever, har en ekstra matematik- eller natur/teknologitime om ugen, har ingen indflydelse på elevernes faglige præstationer.

Lærernes engagement er vigtigt

Resultaterne viser, at hvis eleverne oplever en engageret lærer i matematik og natur/teknologi, har de et større læringsudbytte af undervisningen.

2 film fra IEA om resultaterne

I videoen præsenteres de internationale hovedresultater fra TIMSS 2015. Undersøgelsen viser bl.a. noget om hjemmets betydning, forældretilfredshed, lærernes jobtilfredshed, elevernes selvtillid og elevernes holdning til fagene. Varighed: 5 min
Internationale resultater TIMSS over tid Hvad viser videoen? Videoen sammenligner de deltagende landes elevpræstationer over tid. Bemærk, at Danmark i 2015 kun deltager i dele af den internationale TIMSS (med elever i 4. klasse). Varighed: 7 min.