Karrierevejledning om fremmedsprog

Videoer om vejlederes arbejde med fremmedsprog

På denne side findes forskellige videoer vejledere fra forskellige uddannelsestrin, der fortæller om, hvordan de vejleder omkring fremmedsprog og vigtigheden af at kunne tale forskellige sprog. Videoerne er fra et optaget online-interview med vejledere fra forskellige uddannelsestrin.


Vejledning om fremmedsprog på de forskellige uddannelsestrin:

En video, hvor Gitte Guldmann, tidligere UU-vejleder i Horsens Kommune, Else Lücking, vejleder og teamleder hos eVejledning og Sarah Lund Petersen, vejleder på Aarhus Universitet fortæller om hvordan de vejleder om fremmedsprog på og til forskellige uddannelsestrin.

Valgprocesser og værktøjer til vejledning:


En video, hvor Sidsel Daubjerg Overgaard, centerleder i Studievalg Danmark, Center Østjylland og Mette Busk Sørensen, karrierekonsulent hos Arts Karriere på Aarhus Universitet fortæller om processen hen i mod at skulle vælge uddannelse og hvilke værktøjer de bruger I deres studievejledning særligt med fokus på fremmedsprogsfag.

Fremmedsprog som tillægskompetence:

En video, hvor Gitte Guldmann, tidligere UU-vejleder i Horsens Kommune og Laura Cordes Felby, ph.d.-studerende på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) på Aarhus Universitet fortæller om vigtigheden af, at have fremmedsprog som tillægskompetence og hvordan dette kan bruges på arbejdsmarkedet.