Studieophold og -praktik i udlandet

På denne side findes videoer med forskellige personer, der fortæller om deres oplevelser og erfaringer med studieophold og -praktik i forskellige lande rundt om i verden i forbindelse med deres uddannelse.


Anna-Kathrines oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien og Latinamerika


Anna-Kathrine har læst spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Hun har været på studieophold i Spanien på sin bacheloruddannelse, og på kandidatdelen af sin uddannelse var hun i studiepraktik i Ecuador i Latinamerika. I denne video fortæller hun om de oplevelser og erfaringer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvordan hun bruger disse oplevelser og erfaringer i dag i sit arbejde.

Paulos oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Spanien


Paulo er i forårssemestret 2020 ved at skrive speciale på sit studie spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Han har af to omgange i løbet af sin uddannelse været på udlandsophold i Spanien. Først var han på sin bacheloruddannelse på et studieophold på universitet i Granada. På kandidatdelen af sin uddannelse var han i studiepraktik som journalist på et dansk magasin på Solkysten. I denne video fortæller han om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, han har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvad de betyder for ham i dag.

Nicoles oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Tyskland og Østrig


Nicole har læst en bachelor i tysk sprog, litteratur og kultur og er i gang med sit speciale på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier i tysk på Aarhus Universitet. På sin bacheloruddannelse var hun på et udvekslingsophold på Universität Leipzig i Tyskland, og på kandidatdelen af sin uddannelse var hun i udlandspraktik i Østrig på Danmarks ambassade i Wien. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, og hvordan hun har draget fordel af og kunnet forbedre sine sprogkompetencer under de to udlandsophold.

Sidses oplevelser og erfaringer fra studieophold og -praktik i Frankrig og Togo


Sidse har siden gymnasiet været på flere ophold i Frankrig og andre fransktalende lande. Hun har læst fransk sprog, litteratur og kultur på sin bacheloruddannelse og interkulturelle studier i fransk på sin kandidatuddannelse. Efter at have haft fransk i gymnasiet tog Sidse til Frankrig som au pair, hvor hendes interesse for det franske for alvor begyndte. På bachelordelen af sin uddannelse tog hun et udvekslingsophold i Tours i midten af Frankrig. På kandidatdelen tog hun på studiepraktik i det fransktalende Togo i Vestafrika. Hendes rejselyst afsluttedes dog ikke sammen med hendes uddannelse, da hun efterfølgende kom i virksomhedspraktik i Mission Afrika, hvorigennem hun rejste til Cameroun for at arbejde. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse rejser og ophold i udlandet, og hvad de betyder for hende i dag.

Nannas oplevelser og erfaringer med studieture og -ophold i Frankrig


Nanna læser fransk sprog, litteratur og kultur på Aarhus Universitet. Hun er i sommeren 2020 blevet færdig med sin bachelor i fransk med tilvalg i engelsk. Hun startede med fransk i gymnasiet og var i den forbindelse på studietur til Loiredalen og Paris i Frankrig. Denne tur gjorde så stort indtryk på hende, at hun i forbindelse med sine studier i fransk på universitetet tog på studieophold til Tours, der ligger i Loiredalen. Når hun bliver færdig på studiet, drømmer hun om at undervise i gymnasiet eller at arbejde med oversættelse. I denne video fortæller hun om de oplevelser, erfaringer og sociale relationer, hun har fået gennem disse ophold i udlandet, hvordan hendes franskfaglighed er blevet forstærket gennem opholdene, og hvad de betyder for hende i dag.

Anastassias oplevelser og erfaringer fra franskstudiet og med studieophold i Frankrig


Anastassia er cand.mag. i fransk og musik og har studeret på både Københavns og Aarhus Universitet. Hun blev færdig som studerende i sommeren 2019 og har siden brugt sine franskkompetencer i både erhvervslivet og i undervisningsøjemed. Hun har i forbindelse med sine studier studeret på Sorbonne Universitetet i Paris i Frankrig. I denne video fortæller hun om de oplevelser og erfaringer, hun har fået gennem sin studietid og sit ophold i Frankrig, og hvordan de har hjulpet hende derhen, hvor hun er i dag.

Peters oplevelser og erfaringer med praktikophold i Tyskland


Peter har lige siden folkeskolen interesseret sig meget for sprog. Især tysk har fyldt meget i hans liv. Han har været på ferie flere gange i Tyskland, men også arbejdet der i sit sabbatår. Her fortæller han om sine oplvelser med det tyske sprog, og hvordan det har influeret både has uddannelse og hans arbejdsliv.

Caspers oplevelser og erfaringer med praktikophold i Tyskland


Casper studerer International virksomhedskommunikation i Tysk. Før det boede og arbejdede han 2 år i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten. I denne video kan du høre ham fortælle om hans oplevelser med en hverdag, som var meget præget af det tyske sprog, og hvordan dette har hjulpet ham både på studiet og i arbejdslivet.