Karrierelæring i gymnasiets sprogfag

Inspirationsvideoer

På denne side findes forskellige videoer med inspiration til hvordan man kan arbejde med karrierelæring i gymnasiets fremmedsprogsfag. Videoerne er fra et optaget online-interview med flere gymnasielærere.

Videoerne er tematisk opdelt med inspiration til karrierelæring i forskellige situationer.


Udlandsrejser:

Karrierelæring om fremmedsprog gennem studieture til udlandet


En video, hvor Tina Agnete Lynge Kristensen, spansk- og historielærer og studieretningskoordinator for sproglige studieretninger på Egaa Gymnasium fortæller om, hvordan de benytter udlandsrejser til at styrke karrierelæring omkring vigtigheden af fremmedsprog.

Samarbejde med virksomheder:

Karrierelæring med fokus på virksomheders behov for fremmedsprog


En video, hvor Karsten Trolle Viholm, religion- og tysklærer på Grenaa Gymnasium, og Kirsten Wellner Jensen, italiensk-, latin-, græsk- og oldtidskundskabslærer på Aarhus Katedralskole, fortæller om, hvordan de samarbejder med virksomheder, der bruger fremmedsprog i hverdagen, om at fremme karrierelæring om vigtigheden af fremmedsprog.

Samarbejde med forældre:

Karrierelæring ud fra forældres erfaringer med fremmedsprog


En video, hvor Alexandre Planque Tafteberg, fransk-, latin-, græsk- og oldtidskundskabslærer på Risskov Gymnasium, fortæller om hvordan et samarbejde med forældre, der har erfaringer med vigtigheden af fremmedsprog i deres egen karrierer kan fremme karrierelæringen.

Marselisborgmodellen:

Implementeringen af Region Midtjyllands projekt om karrierelæring


En video, hvor Mikkel Hollænder Jensen, uddannelseschef på Marselisborg Gymnasium, fortæller om deres implementering af Region Midtjyllands projekt om karrierelæring, som de kalder "Marselisborgmodellen".

Materiale fra Generation Global:

Karrierelæring om vigtigheden af fremmedsprog ud fra materiale fra dette projekt


En video, hvor Tina Agnete Lynge Kristensen, spansk- og historielærer og studieretningskoordinator for sproglige studieretninger på Egaa Gymnasium fortæller om, hvordan materiale fra Generation Globals første fase kan bruges til karrierelæring om vigtigheden af fremmedsprog på arbejdsmarkedet.

Arbejdet med karrierelæring:

Gymnasiereformens indflydelse på karrierelæring, forskellige fags tilgange til karrierelæring og mindre eksplicit arbejde med karrierelæring


En video, hvor Laura Cordes Felby, ph.d.-studerende på CUDiM på Aarhus Universitet, fortæller om arbejdet med karrierelæring efter gymnasiereformens indførelse, gymnasiefagenes forskellige tilgange til arbejdet med karrierelæring, og hvordan man kan arbejde eksplicit om implicit med karrierelæring. Hendes ph.d.-projekt omhandler karrierelæring i gymnasiets læreplaner.