Viden om sprog

Hjemmesiden bliver løbende opdateret

Materiale om viden om sprog

Her finder du forskelligt materiale som dokumenter og links og meget andet, der indgår i toolkittet målrettet karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere.

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition: oplevede problemfelter

 
 

Projektets mål er med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ dataopsamling at afdække tyskelevers/-studerendes motivation og oplevelser af at læse fremmedsprog på forskellige uddannelsesniveauer (grundskolen, ungdomsuddannelser, læreruddannelserne, universiteterne) og at identificere oplevede problemfelter.

Projektetets dataopsamling kan læses i

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition - opsummering af undersøgelsens centrale resultater

og 

Tyskelevers og tyskstuderendes kognition - udfoldet opsummering af undersøgelsens centrale resultater.