Viden om karrierelæring

Materiale om karrierelæring

Her finder du forskelligt materiale som dokumenter og links og meget andet, der indgår i toolkittet målrettet karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere.

Generation Global Toolkit 2: Karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere

 
 

Generation Global, 2020

Resumé:
Generation Global har i dette dokument samlet et overblik over gennemgående temaer fra interviews med gymnasielærere og uddannelses-, studie- og karrierevejledere. De vigtigste emner er udfoldet og forklaret, ligesom relevante citater fra interviewene er præsenteret.

Oplæg: Karrierekompetence og karrierelæring – hvorfor og hvordan?


Præsentation om karrierekompetencer og karrierelæring ved Laura Cordes Felby, ph.d.-studerende på Aarhus Universitet under Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM).

Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt: Karrierelæring og karrieretilpasning i gymnasiets læreplaner

Projektets formål:
Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge, hvordan karrierelæring kommer til udtryk på tværs at det politiske, programmatiske og praktiske læreplansniveau.
Hvordan navigerer de forskellige aktører i gymnasieskolen i og fortolker det paradoks, det er, at skulle 'lære karriere' i et foranderligt samfund, hvor tilpasningsevne og livslang læring er nøglekompetencer? Hvordan ’gøres’ karrierelæring med ovenstående in mente ude i gymnasieskolen, dvs. hvordan får karrierelæring didaktisk udtryk i forskellige fag?

Projektets bidrag:
Projektets resultater vil danne basis for en udvidet forståelse af, hvordan karrierelæring får sit didaktiske udtryk i gymnasiet, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at have karrierelæring som læringsmål i et foranderligt samfund, og hvordan dette abstrakte (ud)dannelsesideal kan transformeres til reel undervisning. Et øget fokus på netop dette, vil kunne styrke både lærernes og elevernes oplevelser og refleksioner over undervisning i karrierelæring.

Fra: https://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/karrierelaering-og-karrieretilpasning-i-gymnasiets-laereplaner/

 

Karrierelæringssite - AABC

 
 

Aarhus Business College, 2020

Resumé:
Aarhus Business College (AABC) har etableret et karrierelæringsite for fremmedsprog med en række karrierelæringmoduler, som er frit tilgængelige til inspiration for lærere på andre gymnasier, der ønsker at integrere karrierelæring i deres sprogundervisning. Sitet indeholder bl.a. materialer fra Generation global toolkits. Sitet er en vigtig del af AABC’s lokal fremmedsprogstrategi, et projekt understøttet af NCFF.

AU Educate – Karriererelevans

 
 

Aarhus Universitet, 2020

Resumé:
Siden om karriererelevans på AU Educate. Siden er som udgangspunkt rettet mod undervisere på universitetet, men mange af øvelserne kan nemt tilpasses eller overføres direkte til en gymnasiesammenhæng.

Gymnasielæreres forståelse af karrierelæring – en Koselleck inspireret begrebshistorisk analyse

 
 

Randi Boelskifte Skovhus & Laura Cordes Felby, 2020

Resumé:
Artikel om gymnasielæreres forståelse og begrebsliggørelse af karrierelæring.

Nye kompetencer i gymnasiet – innovative, digitale, globale og karrierekompetencer

 
 

Lea Lund & Laura Cordes Felby (redaktører), 2020

Resumé:
En bog der giver en almendidaktisk forståelse af innovative, digitale og globale kompetencer samt karrierekompetencer.

emu - Karrierelæring

 
 

emu, 2019

Resumé:
emus side om karrierelæring. emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der inspirerer Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen praksis.

Elevernes studie- og karriereperspektiv – Vejledning til lov og bekendtgørelse

 
 

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Gymnasiekontoret, 2019

Resumé:
Vejledningen til elevernes studie- og karriereperspektiv.

I Aarhus er karrierelæring en del af almendannelsen

Karrierelæring i gymnasiet: "De vidste ikke, hvad de ville"

 
 

Noemi Katznelson, Astrid Lundby og Niels-Henrik Møller Hansen, 2016

Resumé:
Det store regionsprojekt om karrierefokus, der udkom fra CEFU/Aalborg Universitet.

Udsyn i udskolingen

 
 

Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer, 2016

Resumé:
Som navnet antyder, så er den rettet mod folkeskolen, men der er nogle gode og letforståelige teoretiske forklaringer, som er gode for praktikkere ’på farten’. Primært de første 13 sider.

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring

 
 

Rie Thomsen, 2014

Resumé:
En god indføring i karrierekompetence og vejledning om dette.

Karrierefokus i og efter gymnasiet

 
 

Et samarbejde mellem Studievalg København, 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser, uden årstal

Resumé:
Karrierefokus – hjemmesiden med øvelser fra regionsprojektet om karrierefokus, der udkom fra CEFU/Aalborg Universitet.
Projektets mål er at forebygge, at unge bliver "ufaglærte studenter", der ikke tager en uddannelse efter studentereksamen. Sammen udvikler projektets deltagere derfor modeller og partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg efter studentereksamen.