Aarhus Universitets segl

Netværkskoordinatoren


En skole kan ikke arbejde med Q-modellen alene. Modellen forudsætter, at skolen deltager i et fagligt samarbejdede med andre skolers fagteam i det faglige netværk. Erfaringer viser, at det går fint, når 5-10 skoler samarbejder i et fagligt netværk, men muligheden for at inddrage et større antal skoler er til stede.


 I Q-modellen har netværkskoordinatoren flere roller. Netværkskoordinatoren skal:

 1. Holde kvalitet og fokus i arbejdet i det faglige netværk, herunder langsigtet og strategisk planlægning af netværksmøder.
 2. Støtte de deltagende fagteam, dels  gennem deltagelse i nogle af fagteammøderne, dels gennem information og forhandling med skoleledelsen. I nogle tilfælde kan netværkskoordinatoren direkte forhandle med skoleledelsen om resurser og betingelser for lærernes/skolens deltagelse i netværksmøderne.
 3. Holde kontakt til og indgå i dialog med eksterne eksperter og oplægsholdere, der kan støtte arbejdet i netværket.
 4. Informere og påvirke den kommunale forvaltning.
 5. Samarbejde og udveksle erfaringer med koordinatorer fra andre kommuner

Alle opgaverne er vigtige. Erfaringer viser – selv om det i første omgang ikke ser sådan ud – at opgave 1 er den vanskeligste. I en travl hverdag kommer der hurtigt fokus på aktiviteter og praktiske opgaver. Det er koordinatorens opgave hele tiden at huske, at både fagteammøder og netværksmøder har det klare langsigtede mål, at aktiviteterne skal føre til bedre læring hos eleverne.

”The main thing is to keep the main thing the main thing” siger Viviane Robertson, der er en anerkendt kapacitet for skoleudvikling. Og ”the main thing” er her elevernes læring.

Møderne i netværket:

På baggrund af erfaringer fra udviklingsprojektet QUEST er der udarbejdet en række gode råd vedrørende formen og indholdet for et fagligt netværksmøde:

For at en lærer synes, at netværksmøder er værd at deltage i, skal følgende være opfyldt:

 1. Lærerens output skal opleves som større end input.
 2. Mødets indhold skal opleves som relevant og nemt at forbinde til praksis.
 3. Der skal være GOD TID på mødet til at reflektere og diskutere og fremsætte forslag.
 4. Der SKAL være elementer af kompetence-udvikling på mødet og de SKAL være rammesat. I et godt netværk er der to typer af input til kompetenceudvikling:
  - Udefra (oplæg fra eksterne personer)
  - Indefra (ideer, oplæg fra lærere/fagteam i kredsen)

En af de kommunale naturfagskonsulenter i udviklingsprojektet QUEST har lavet en meget instruktiv model for, hvordan han strukturerer sit arbejde: Thomas Sandholms årshjul.