Aarhus Universitets segl

Hvordan målsætter man aktiviteter?

Når man arbejder med Q-modellen, tilstræber man ændringer på flere niveauer. Derfor er det nødvendigt specifikt at målsætte aktiviteterne på disse niveauer. For hver aktivitet bør man stræbe efter at formulere mål i forhold til:

  1. elevernes læring
  2. samarbejdet i fagteamet
  3. samarbejdet i det faglige netværk
  4. den enkelte lærers udbytte.

Disse målkategorier uddybes herunder.

1. Fokus på elevernes læring

Bedre læring for alle elever er slutmålet med at udvikle efter Q-modellen. Der skal hele tiden holdes fokus på målsætning og evaluering af elevernes undervisning. En løbende evaluering giver læreren tydelig feedback om graden af målopfyldelse.

2. I fagteamet planlægges, udvikles, diskuteres, reflekteres, og samarbejdes om praksis.

Q- modellen understøtter det attraktive i at dele viden i både fagteam og netværk. Det skal være nyttigt for den enkelte lærer at reflektere over undervisning  og løbe de risici, ændringer medfører. Dette kan f.eks. opnås ved at dele lektioner, skrive referater fra fælles beslutninger, observere hinanden i klasserummet og samtale om lektioner. Man kan optage på video for at dele enundervisningssituation, sætte ord på undervisningsproblemer eller sammen generere nye mål for undervisningen osv. Men arbejdet skal være målsat – ikke tilfældigt.

3. Flere skolers fagteam samarbejder i i faglige netværk

O-modellen bygger på at 6-10 skoler (eller flere) arbejder sammen omkring udvikling af undervisning i et eller flere fag. På netværksmøder deles erfaringer skolerne imellem og der er input til fagteamenes arbejde i form af oplæg eller workshops fra eksterne eksperter. Diskussioner, idéer, erfaringer og nye input fra netværksmøderne deles med fagteamet gennem Q-rytmen. Tydelige målsætninger hjælper til at gøre arbejdet kumulativt og strategisk.

4. Den enkelte lærers udbytte

Det er vigtigt at aktiviteterne indfrier lærernes ønsker og behov i forhold til professionel udvikling. I Q-modellen anerkendes det, at lærerne er professionelle fagpersoner, der skal støttes i at blive eksperterne i naturfagsundervisningen. Lærernes professionelle undervisningsfaglighed (PCK) er derfor den centrale vidensform i formidling og er centrum for diskussion i netværk og fagteams. Lærernes individuelle udbytte af arbejdet skal målsættes i fællesskab.