Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektdidaktikken

Udviklingsprojektet QUEST blev designet på baggrund af en række didaktiske overvejelser om, hvordan moderne professionel udvikling for lærere kan tilrettelægges, så et projekt baseret på moderne forskningsresultater og professionel udvikling passer ind i en dansk skolesammenhæng.

Projektgruppen ønskede et projekt, der havde følgende kvaliteter:

  • MEDINDFLYDELSE: Der skulle være reel brugerinddragelse og systematisk evaluering/feedback, så indholdet og formen for aktiviteter kunne justeres i overensstemmelse med ønsker, iagttagelser, forslag og protester fra deltagerne. Projektet skulle derfor have et kraftigt element af ’nedefra-og-op’ tænkning.
  • SYSTEM-ASPEKT: Ikke blot lærerne, men også skoleledelser og det kommunale niveau skulle aktivt involveres i projektet. Der skulle også være plads til ’oppefra-og-ned’-tænkning
  • TID: Der skulle være god til i projektet, fordi kulturændringer på institutioner som skoler tager langt tid, og mange ting skal afprøves mere end én gang
  • ITERATIONER: Der skulle være tid til at gentage visse elementer og justere dem undervejs på grundlag af kommentarer og forslag fra deltagere og forskernes observationer
  • BÆREDYGTIGHED: Aktiviteter, der opstod i projektet, skulle kunne fortsætte efter projektets ophør. Derfor var  det vigtigt, at projektet IKKE tilførte de deltagende skoler og kommuner store ressourcer i projektperioden. Det var også vigtigt, IKKE at basere projektet på ’ildsjæle’ (Det betød ikke, at ildsjæle ikke var velkomne, men projektets holdbarhed kunne ikke baseres på, at der var ildsjæle på en skole)
  • SELVHJÆLP: Selv om der var en projektgruppe bestående af ‘eksperter’ skulle planlægning, assistance og gode råd til den enkelte skole hentes så tæt på skolen som muligt.

Du kan læse om den didaktik og de didaktiske principper, der lå til grund for projektet her