Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fortsætter i 2016

Udviklingsprojektet QUEST slutter med udgangen af 2015.

Alle fem kommuner, der har deltaget i QUEST, planlægger at fortsætter  i 2016  med aktiviteter, der enten er en direkte fortsættelse af QUEST – eventuelt med en udvidelse til andre skoler – eller som er inspireret af QUEST. Generelt gælder, at selv om projektet QUEST stopper, så fortsætter QUEST som metode.

De nye arbejdstidsbestemmelser gjorde det vanskeligt  på mange skoler at finde en model, så lærerne kan fortsætte med at holde fagteammøder i naturfagene. Og uden fagteammøder giver det ikke mening at holde netværksmøder. Problemet er dog dog løst alle steder, ligesom netværkskoordinatoren fortsætte i alle kommuner. Men løsningerne er forskellige fra kommune til kommune.

I nogle kommuner udnyttes idéer og erfaringer fra QUEST fremadrettet og uden for naturfagene i kommunens strategi for at opfylde kravene fra skolereformen.

De fem kommunernes planer for 2016:

Holstebro

Den faglige udvikling i naturfagene gennem fagteammøder og netværksaktiviteter fortsætter. Der planlægges 3 netværksmøder hvert halvår (en hel dag og to halve dage). Netværket er åbent for alle skoler. Når en skole siger ja til at deltage i netværket, siger den også ja til at holde fagteammøder, så Q-rytmen kan fortsætte.

Den nuværende kommunale koordinator fortsætter sit arbejde. Der forventes fortsat kontakt til medarbejdere på VIA. Aktiviteterne knyttes til ungdomsskolen og naturskolerne i kommunen.

Horsens

Den faglige udvikling i naturfagene gennem fagteammøder og netværksaktiviteter fortsætter. Allerede i efteråret 2015 slås QUEST-netværket sammen med et eksisterende naturfagsvejledernetværk i et nyt naturfagsnetværk, der er åbent for alle skoler. Der fortsættes med at arbejde efter Q-rytmen. Der planlægges fire netværksmøder og tre fagteammøder på de deltagende skoler. Skolerne forpligter sig til at sende mindst to lærer til netværksmøder og lærerne får timer til forberedelse og afholdelse af fagteammøder. Netværkskoordinatoren fra QUEST fortsætter.

Det nye netværk støttes af skoleforvaltningen. Succeskriteriet er at alle skoler melder sig til det nye netværk.

Randers

Den faglige udvikling i naturfagene gennem fagteammøder og netværksmøder -  som her hedder naturfagsmøder - fortsætter I efteråret 2015 er der to heldagsmøder som netværksmøder. Det forventes, at der fremover kan holdes to netværksmøder (to hele dage) hvert halvår, og at der kommer mange nye lærere med. Naturfagsmøderne er åbne for lærere fra alle kommunens skoler.

De involverede skoleleder orienteres på møder to gange årligt. Fra efteråret 2015 indkaldes hele fagteam fra skolerne i august  til at lave fælles årsplanlægning.

I Randers lægges vægt på, at QUEST ikke tilhører de individuelle lærere, men organisationen. Skolelederne understøttes af administrationen i at facilitere QUEST på nye skoler.

I Randers er der ansat 9 fagpiloter i fagene dansk, matematik og fremmedsprog. Fagpiloterne arbejder tæt sammen med den kommunale naturfagskoordinator, der har erfaringer fra QUEST-projektet, og fortsætter i sin rolle. Fagpiloterne skal understøtte faglig opkvalificering i lærende netværk med fagteam, der fungerer som Professionelle Læringsfællesfælleskaber, fokus på praksisnær kompetenceudvikling og med udgangspunkt i Q-rytmen.

Silkeborg

De skoler, der har deltaget i QUEST, fortsætter med aktiviteter efter QUEST-modellen i efteråret 2015. Det forventes, at kredsen af skoler vil vokse i 2016. Fortsættelsen hviler især på opbakning fra skolelederne. Der afprøves forskellige modeller for afholdelse af netværksmøder, blandt andet en model, hvor lærerne holder (skoleopdelte) fagteammøder om formiddagen, og så samles til netværksmøde om eftermiddagen.

Den nuværende netværkskoordinator fortsætter og der arbejdes med tæt kontakt til VIA.

Aarhus

Den faglige udvikling i naturfagene gennem fagteammøder og netværksaktiviteter fortsætter på de syv skoler, der var  med i QUEST. Der er planlægge to netværksmøder (hel dag og halv) i efteråret 2015 Der er (mindst) et fagteammøde mellem de to netværksmøder. Fra 2016 er det målet at have netværksmøder fire hele dage hvert år. Skolelederne og lærerne er generelt positive over for at fortsætte og fortsættelsen støttes af forvaltningen. Den nuværende netværkskoordinator fortsætter.

I Aarhus Kommune er opfyldelsen af kravet om lærernes undervisningskompetence (fra 2020) samlet i efteruddannelsesprojektet KOPRA – Kompetenceudvikling i Praksis

KOPRA er inspireret af QUEST. Efter forholdsvis korte forløb på skolebænken skal lærerne, der deltager i efteruddannelsen for at få undervisningskompetence (linjefag), hjem på skolen og formidle deres nye viden til deres fagteam. Dermed er efteruddannelsen er tilrettelagt, så den følger en Q-rytme, hvor kompetencekurserne fungerer som netværksmøder. Kurserne retter sig altså både mod den enkelte lærers undervisning og mod hele faget på skolen. Der foregår både en personlig og en organisatorisk læring.

I skoleåret 2014-15 omfatter KOPRA fagene dansk, matematik og natur/teknologi. Der er således startet en proces, som fører til fagteam og faglige netværk i flere fag og på mange skoler.