Aarhus Universitets segl

Q-modellen

Q-modellen sætter rammerne for fremtidens efteruddannelse. Modellen bryder med traditionel efteruddannelse, hvor lærere individuelt følger enkeltstående kurser. Den nye efteruddannelse bygger på faglige fællesskaber. Den er skolebaseret og langsigtet. 

Q-modellens kompetenceudvikling:

  • Foregår i lærende fællesskaber, så organisationen – skolen og fagteamet – udvikler sig samtidigt med den enkelte lærer.
  • Udvikles direkte med fokus på skolen kerneydelse, som er bedre læring for eleverne, så det giver mening for lærerne at lave og dele undersøgelser i egen praksis.
  • Er rettet mod at udvikle den faglige kultur på skolen i et fag eller en faggruppe. Lærerne arbejder sammen i et eller flere fagteam. Det enkelte fagteam udvikles som en Professional Learning Community (PLC).
  • Er praksisnær. Den bygger på, at lærerne arbejder aktivt med de faglige områder, der giver mening i forhold til den situation, de står i her og nu. Lærerne opbygger professionel faglig undervisningsviden, på engelsk Professionel Content Knowledge.
  • Tager udgangspunkt i – og udnytter - de ressourcer og kompetencer, der allerede eksisterer i lærergruppen og på skolen.
  • Arbejder med en meget lang tidshorisont, der giver mulighed for en en gradvis udvikling af skolekulturen gennem varig fornyelse.
  • Involverer skolens ledelse mht. strategi, struktur, og rammer for medarbejderne. Ledelsen støtter kompetenceudviklingen og skaber sammenhæng i udviklingen ved at formulere de fælles opgaver og holde målene for øje.