Aarhus Universitets segl

Fagteamet er et Professionelt Læringsfællesskab

På dansk kalder vi det et Professionelt Læringsfællesskab. På engelsk hedder det et Professional Learning Community (PLC). I Q-modellen arbejder fagteamet som et PLC.

Det centrale redskab i Q-modellen er udviklingen af et fagteam og en faglig kultur på skolen. I fagteamet udnyttes den viden og ekspertise, der er til stede i lærergruppen. I samarbejde udforsker lærerne nye ideer, udvikler deres almindelige praksis og initierer samarbejder, der f. eks. bygger på, at lærerne selv undersøger, hvad der i deres egen praksis virker i undervisningen. Dermed kan lærerne støtte hinanden i at udvikle den undervisning, de har ansvaret for.

Q-modellen inddrager således et udvidet syn på, hvordan professionel udvikling blandt lærere kan finde sted: Fagteam, der fungerer som professionelle lærende fællesskaber, og deres videre samarbejde i netværk i kommunen.

Brugen af PLC’er i Q-modellen bygger på to iagttagelser:

  • at udervisningviden er situeret i den daglige undervisningskontekst og bedst forstås gennem kritisk refleksion med andre, der deler denne oplevelse. Læs mere om professionel faglig undervisningsviden, PCK.
  • at ved aktivt at engagere lærerne i et PLC øges lærernes professionelle viden og i sidste ende elevernes læring.

Et velfungerende PLC/fagteam har følgende karakteristika:

  • I fagteamet tages der stilling til fælles værdier og normer
  • I fagteamet holdes fokus på elevernes læring. Der arbejdes med et skift fra fokus på undervisning til fokus på elevernes læring
  • Der foregår en refleksiv dialog i fagteamet om, hvilken naturfagsundervisning der fremmer elevers læring. Dialogen inddrager lærernes egne undersøgelser af læringen hos deres elever
  • Lærernes praksis afprivatiseres og dørene åbnes til kollegernes undervisning
  • Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning foregår i større udstrækning i samarbejde.

Forskningen har vist, at de PLC’er, der fremmer den naturfaglige kultur på skolen, er dem, som lægger vægt på

  • At holde fokus på elevernes læringsudbytte,
  • Lærerautoritet - herunder lærernes anseelse og gennemslagskraft
  • Samarbejde om undervisning og mulighed for fortsat professionel udvikling.

Q-modellen udvikler fagteamet og udnytter, at samarbejdet i et PLC ( fagteam og netværk) baner vejen for at kunne udnytte ressourcepersoner som faglige vejledere. Der er således gode grunde til, at lade arbejdet i de lærende fællesskaber være den grundlæggende arbejdsform på skolen i forbindelse med opbygning af lærernes kompetencer med henblik på elevernes læring.

Udviklingen af en faglig kultur gennem samarbejde i et fagteam tager tid og skal støttes af ledelsen med anerkendelse, resurser og rammesætning. Der er tale om et langsigtet perspektiv - en vedvarende fornyelsesproces - hvor forskellige lærere påtager sig skiftende roller som dem der forandrer, eller dem der forandres, eller måske i perioder bare er med på en lytter.