Aarhus Universitets segl

Q-rytmen

I forbindelse  med læreres kompetenceudvikling er det afgørende, at ny teori forbindes med praksis. og at ny praksis diskuteres i lyset af nye idéer. Nye idéer må ikke være noget, man blot hører om. De bør prøves af i praksis. Og ny praksis er ikke bare noget man ’gør’ – man skal lære af det. Sammen med kolleger skal nye praksisser sættes  ind i en større sammenhæng og det faglige fællesskab – fagteamet - skal lære af dem.

O-modellen bygger på at 6-10 skoler (eller flere) arbejder sammen omkring udvikling af undervisning i et eller flere fag. Skolerne samarbejder i det faglige netværk.

Det er i netværket, at fagteamene henter ny inspiration, spreder deres gode idéer og finder samarbejdspartnere. Q-rytmen sørger for at viden, erfaringer, spørgsmål, bekymringer, forslag, aktiviteter, artefakter o.m.a. flyder frem og tilbage mellem fagteamet og det fælles forum.

I Q-modellen sikrer Q-rytmen, at nye idéer forbindes med praksis, og at ny praksis tages op til fælles refleksion, og kan deles mellem flere skoler. Det sker ved at nye input  fra eksterne eksperter, fra andre skoler eller fra kurser, nogen har deltaget i, systematisk diskuteres på fagteammøder og netværksmøder og prøves af i praksis.


 

Q-rytmen er specifikt designet, så den sikrer dette brede og praksisrelaterede flow af viden og erfaringer. Den består af følgende fem ’stationer’:

  1. Som en fast del af et netværksmøde aftaler de deltagende lærere, hvordan de vil sikre, at det nye, de har fået præsenteret på mødet, afprøves på egen skole (evt. først i egen klasse) og formidles til kollegerne på næste fagteammøde.
  2. Mellem to netværksmøder afholdes mindst ét fagteammøde på hver af de deltagende skoler.
  3. På et efterfølgende netværksmøde er det en fast del af mødet, at der udveksles dokumenterede erfaringer fra fagteammøderne – hvordan reagerede kollegerne, og hvad kom der ud af mødet? Dernæst aftaler mødedeltagerne, hvordan de på næste fagteammøde vil involvere deres kolleger i afprøvning det nye i praksis i en eller flere klasser.
  4. Fagteammøde.
  5. På et efterfølgende netværksmøde udveksles erfaringer og nye ideer, og udfordringer diskuteres og indkredses. På denne måde sikres, at ny viden fra netværket forbindes med praksis på skolerne, og at erfaringer fra praksis samles op i et større kollektiv.

En skole/et fagteam/et netværk skal arbejde vedvarende med gentagelser af Q-rytmen. Det tager tid at udvikle en kultur for arbejdet i et fagteam.