Aarhus Universitets segl

Det hele kort

Succes i markdriften handler om jordfrugtbarhed og management - og det handler om balance mellem produktionen på den ene side og miljø, natur og klima på den anden side.

Du vil støde på modsatrettede konklusioner i guiden, og et tiltag kan spænde ben for et andet. For eksempel er der i tema 12 om ukrudt fokus på mekanisk bekæmpelse som et nødvendigt redskab. I tema 16 om mikro- og makroliv kan du så læse om de uheldige effekter ved at bearbejde jorden. Dilemmaet kan reduceres gennem forebyggelse af ukrudtsproblemer (også tema 12) og timing af behandlingerne.

Et andet eksempel på et dilemma: Efterafgrøder er værdifulde i forhold til udbytter, jordfrugtbarhed og miljø (tema 3-5). Men når det drejer sig om udledning af klimagassen lattergas, er der risiko for betydelig udledning, når efterafgrøden indarbejdes i jorden (tema 17). Det er et uhyre komplekst område og fortsat med mange ubesvarede spørgsmål, som kommende forskning forhåbentligt kan svare på.

Jordfrugtbarhed opbygges gennem input af organiske biomasser (tema 3,4,10, 18), så mikro- og makrolivet i jorden sikres føde (tema 16), og opretholdes ved at have fokus på næringsstofinput og -balancer (tema 5-9), reaktionstal (tema 11) og røddernes mulighed for at udvikle sig i jordlagene (tema 14,15).

Kunsten i økologisk planteavl er at have en god plan (tema 1) og sikre optimal etablering af afgrøderne (tema 2). Styr på sædskifterne og let fod på speederen i markarbejdet, er vigtige skridt på vejen frem mod en bæredygtig produktion.

En ukendt faktor når markplanen lægges, er årets klima. Det er sikkert, at klimaændringerne byder på flere ekstreme vejrforhold. Afgrødernes robusthed kan forbedres ved at øge diversiteten med arts- og sortsblandinger (tema 4 og 13).

I tema 18 kan du læse om kulstoflagring i jorden. Som planteavler er det slet ikke let. Biokul kan blive et værktøj mod mere kulstoflagring i jorden. Det er kort beskrevet i en faktaboks.

I tema 19 er der hjælp at hente til at lave nogle hurtige overslag, og i tema 20 finder du udpluk af links til mere viden.

Forfattere:

Margrethe Askegaard

Sven Hermansen

Claus Østergaard