Aarhus Universitets segl

Tema 9: Mangan (Mn)

Klassisk billede af manganmangel hvor kornet står mere grønt i de pakkede kørespor.
Her er skaden sket og udbyttet reduceret.

Forebyggelse

  • Styr på reaktionstallet så det ikke bliver højere end det anbefalede for jordtypen.
  • Pakning i forbindelse med pløjning forebygger mangel. En cementtromle pakker de øverste lag bedre end en jordpakker, men giver risiko for fygning.
  • Harvedybden før såning må ikke blive dybere end 1 cm under planlagt sådybde.
  • Tilførsel af let omsættelig organisk gødning øger tilgængeligheden af Mn, da omsætningen reducerer iltindholdet i jorden. Dyrkning af afgrøder eller efterafgrøder, der efterlader en stor mængde relativ let omsætteligt organisk stof i jorden, reducerer derfor risikoen for Mn-mangel.
  • Hvis der ses begyndende symptomer på manganmangel i vårsæden ved 4-5 bladstadiet, så kan tromling med en glat tromle med stor diameter måske hjælpe. Når kornet er i begyndende strækning, som på foto, hjælper hverken tromling eller mangansprøjtning.

Mn-mangel optræder især på sandede jorde og jorde med højt humusindhold, specielt hvis reaktionstallet er højt. Tørke og løs jord fremmer Mn-mangel.   Vårbyg, havre og vinterbyg er blandt de mest modtagelige afgrøder over for Mn-mangel. Vinterrug, majs og græs er blandt de mest robuste.  

Forfattere:

Margrethe Askegaard

Sven Hermansen

Claus Østergaard