Aarhus Universitets segl

Intro og brugsvejledning

Guiden graver et spadestik dybere og givet et solidt og bredt udgangspunkt for samtalen mellem landmand og rådgiver, når der skal lægges markplaner og diskuteres forbedring af udbytter og bæredygtighed.

Guiden kan bruges som afsæt til at give din egen økologiske planteproduktion et serviceeftersyn og som opslagsbog, hvor du kan dykke ned i resultater og konklusioner fra mange års forskning i økologisk planteproduktion - primært under danske dyrkningsbetingelser. Der er ikke fråset med forklaringer. Til gengæld er der masser af korte info-punkter og illustrationer under de enkelte temaer  

Symboler og henvisninger

Henviser til resultater fra de langvarige økologiske sædskifter til planteproduktion.
Forsøgets design og behandlinger findes under tema 3.   

Henviser til andre forskningsresultater og forsøg.
(X)Nummer henviser til referencen, som findes sidst i guiden. Ikke alle data og figurer kan findes direkte i referencerne. Kerneudbytter er generelt omregnet fra rent tørstof til 15% vandindhold, og tabeldata kan f.eks. være omdannet til figurer.

Forfattere:

Margrethe Askegaard

Sven Hermansen

Claus Østergaard